Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 36

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024

Status Obowiązujące

Treść

ZARZĄDZENIE NR 36

Burmistrza Mirosławca

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie opracowania Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024”.

2. Konsultacje mają na celu poinformowanie mieszkańców o planowanych działaniach w ramach projektu pn. „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" oraz zebranie od uczestników konsultacji propozycji i uwag odnośnie projektu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie Gminę i Miasto Mirosławiec.

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) spotkania otwartego z mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec, umożliwiającego omówienie opracowania Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017 – 2024”,

2) ankietyzacji przeprowadzonej przez ankieterów,

3) ankietyzacji elektronicznej.

§ 5. Kwestionariusz ankiety stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 27 kwietnia do 31 maja 2017 r. Ustala się termin spotkania z mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 27 kwietnia 2017 r. o godz. 1700 w sali bankietowej w Ośrodku Kultury w Mirosławcu mieszczącym się przy ul. Parkowej 1.

§ 7. 

1. Materiał informacyjny dotyczący konsultacji będzie dostępny na stronie internetowej www.miroslawiec.pl  w zakładce „rewitalizacja”.

2.  Wypełnione ankiety będzie można składać w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37, bezpośrednio na spotkaniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. w Ośrodku Kultury, poprzez ankieterów lub poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl .

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 14 czerwca 2017 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Referat Gospodarki, Inwestycji i Środowiska.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36

Burmistrza Mirosławca

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Ankieta

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Programu Rewitalizacji. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych i gospodarczych.

Wobec powyższego proces konsultacji społecznych jest niezbędnym elementem realizacji projektu „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017- 2024”.

Załączniki

36 pdf, 622 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij